เรียนรู้ธรรมชาติ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร สิ่งแวดล้อมอันมีค่าที่อยู่รอบตัวเรา

ถ้าจะมาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อการท่องเที่ยวแบบธรรมดาทั่วไป หรือจะมาเดินช้อปปิ้ง ก็คงจะแอบผิดหวังเล็กน้อยกลับไป แต่ถ้าคิดว่าจะมาเพื่อเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมละก็คุณมาถูกที่แล้วครัช

วันนี้ทางทีมงานไทยโฮมอเวย์จะพาคุณมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันที่ “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร” ที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2548 และเพื่อฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณและที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดในบริเวณนี้ให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เป็นศูนย์ให้ความรู้เผยแพร่และฝึกอบรมระดับสากลด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทุกคนมีโอกาสที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรแห่งนี้ มีส่วนของพิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการ และห้องเรียนธรรมชาติของจริงให้ได้สัมผัส โดยแบ่งเป็นส่วน ๆ ดังนี้

 • ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • ศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ์
 • พลังงานแสงอาทิตย์
 • สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม
 • พลังงานลม
 • การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ที่ห้องเรียนธรรมขาติแห่งนี้ เราจะได้พบกับการสื่อสารแบบ 2 ทาง ที่ทั้งมีการจำลองต่าง ๆ เช่นเกมการทดสอบความรู้ หุ่นจำลอง สถานที่จำลองธรรมชาติที่เราสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้เหล่าผู้มาเยือนได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ ด้วยการลงมือปลูกป่าด้วยต้นกล้าเล็ก ๆ ที่พร้อมจะเติบโตเป็นผืนป่ากว้างใหญ่ในอนาคตข้างหน้า

หากลูกค้าสนใจการเดินทางไปยังสถานที่นี้สามารถ สอบถามเส้นทางไปได้จากทีมงาน Thaihomeaway โดยเรามีบริการรถเช่าในราคากันเองให้ท่านท่องเที่ยวในหัวหินได้อย่างอิสระ

ราคาค่าบริการรถมีดังนี้

 • มอเตอร์ไซค์ 250.00 บาท ต่อคัน/วัน
 • มอเตอร์ไซค์ 1,600.00 บาท ต่อคัน/สัปดาห์
 • มอเตอร์ไซค์ 5,500.00 บาท ต่อคัน/เดือน
 • จักรยาน 100.00 บาท ต่อคัน/วัน
 • จักรยาน 500.00 บาท ต่อคัน/สัปดาห์
 • จักรยาน 1,500.00 บาท ต่อคัน/เดือน

TIP

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09:00 – 16:00
เข้าชมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แผนที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

หัวหินไม่ห่างจากกรุงเทพฯ มากนัก สถานที่ท่องเที่ยวมีมากมาย นั่งรถไฟมาลงที่สถานีหัวหิน หรือรถตู้แถวอนุสาวรีย์ในกรุงเทพฯมาจอดแถวตลาดหัวหิน หรือจะขับรถมาเองก็ไม่ไกลนัก
จองห้องพักราคาสบาย ๆ พักง่าย ๆ ที่
www.thaihomeaway.com
แบบสบาย ๆ อาหารทะเลสด ๆ ตามร้านอาหารที่มีอยู่อย่างดาษดื่น เที่ยวชมตัวเมืองหัวหิน พอเริ่มรู้สึกว่าได้กลิ่นไอทะเล คุณก็สามารถที่จะเดินลงไปชมชายหาด ปล่อยอารมณ์ไปกับสายลมที่พัดผ่านไปมา หรืออาจจะลงเล่นน้ำทะเลก็ได้

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเรา

Rooms

บทความล่าสุด